Đóng

ETF NAV

Thời gian NAV Thay đổi Tỷ lệ(%) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất TE TER
Ngày tháng NAV Thay đổi Tỷ lệ(%) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất TE TER
Thời gian iIndex Sym. Index Sym. Index Thay đổi Tỷ lệ(%) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
Ngày tháng iIndex Sym. Index Sym. Index Thay đổi Tỷ lệ(%) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất