Đóng

Chỉ số thị trường

Phiên Chỉ số Thay đổi % thay đổi KLGD GTGD
Phiên 1          
Phiên 2          
Phiên 3          
Mở cửa   Cao nhất   Thấp nhất  
Tăng    Không đổi   Giảm