Đóng

 

Đơn Giá : VND 1000, Đơn Khối Lượng: 10
Ngày tháng trên server Thời gian server VN-Index Thay đổi Tổng khối lượng GD Tổng giá trị
           
Phiên 1         Phiên 2         Phiên 3