Đóng

Lệnh đặt trước

KL tối đa Giá hiện tại
Mua Bán
Mở cửa   Trần  
Cao nhất   Sàn  
Thấp nhất   Tham chiếu  
Khối lượng chào mua 00:00:00 Khối lượng chào bán
   
   
   
   
   
   
     
KLCK có thể đặt lệnh
Sức mua tối đa
Phân loại Số dư tiền mặt Thanh toán M/B
T+1
T+2
T+3
Số dư tiền mặt đầu ngày
Giá trị bảo lãnh
GT đánh giá CK mua ngày T
Tài sản đánh giá
Sức mua đang âm
Tổng giá trị phong tỏa
Giá trị đặt lệnh ngày hôm nay
Hạn mức margin
Số tiền PIA
Số tiền phí PIA
※ Vui lòng̣ đọc kí trước khi đặt lệnh. Cảnh báo Hủy lệnh
Đóng

Trường hợp cần lưu ý khi đặt lệnh đặt trước

  • Khi có giá trần/sàn dự kiến,nhưng chưa có giá đóng cửa,thì giá đóng cửa hoặc giá hiện tại lúc tra cứu sẽ được tính là giá đóng cửa.
  • Biên độ giá trần/sàn dự kiến : HSX là ±7%,HNX là ±10%.
  • Giá trần/sàn dự kiến được tính tạm thời có thể bị thay đổi do cổ phiếu hưởng,phát hành thêm,cổ tức,giảm vốn,sát nhập hay chia tách mệnh giá.
  • Khi tra cứu,trước khi hoàn thành khớp lệnh đã tính giá trần/ sàn dự kiến dựa trên giá hiện tại của thời điểm tra cứu.

  • Sau khi nhập số lượng và giá,nhất định phải nhập số điện thoại liên lạc.
  • Đối với lệnh đặt trước,khi đặt lệnh do không kiểm tra được những trường hợp như thiếu tiền đặt cọc hay vượt quá giá trần/sàn,thì khi đặt lệnh sẽ có phát sinh lỗi,công ty sẽ liên lạc điện thoại cho khách hàng và hướng dẫn cụ thể. Trong trường hợp số điện thoại sai hoặc không có,thì lệnh sẽ không được xử lí,cho nên khi phát sinh sự cố thì quí khách hàng sẻ không được xử lí bồi thường.
  • Trường hợp sửa lệnh đặt trước,sau khi huỷ lệnh đặt trước phải đặt lại lệnh đặt trước. Lệnh ATO,LimitOrder của HNX và HSX có thể đặt trước 08:55AM, Lệnh ATC có thể đặt trước 02:25PM. Sau đó,trên màn hình "thông báo tình hình khớp lệnh trong ngày" có thể kiểm tra xem lệnh đã được tiếp nhận lệnh hay chưa,hay đã huỷ,sửa lệnh.
  • Đối với lệnh đặt trước trong ngày,phải kiểm tra lệnh khớp trong ngày. Sau đó nếu có gì bất thường phải thông báo và có thể được bồi thường.